Bieszczadzka Kolejka Leśna

Podróżując po polskich regionach nie można pominąć przepięknych Bieszczad, które kuszą swoją dzikością i naturalnością. Nietypowym zabytkiem tego miejsca jest Bieszczadzka Kolejka Leśna, usytuowana pośród górskiej przyrody pozwala z bliska rozkoszować się cudownymi pejzażami Bieszczad. Ta kolej wąskotorowa powstała jeszcze przed I wojną światową, ale dopiero kilka lat temu została przeznaczona do celów turystycznych.

Niezwykła kolejka wróciła do regularnych kursów zimą w 2012 roku. Ze stacji w Majdanie można dojechać do stacji Przysłup, mijając po drodze przystanki w Cisnej, Dołżycy i Krzywem. Budowa linii kolejki wąskotorowej rozpoczęła się w 1890 roku. Początkowo miała ona kursować Cisnej do Nowego Łupkowa. Kolejkę zaprojektował polski inżynier Albin Zazula. Prace przy budowie linii kolejowej obywały się przede wszystkim ręcznie, gdyż dostęp do sprzętu był wówczas bardzo ograniczony. Najważniejszy szlak linii kolejowej prowadził wzdłuż doliny rzeki Solinki, co gwarantowało piękne widoki.

Rozstaw torów wynosił 760 mm. Pod koniec XIX wieku układano je na dębowych podkładach. Do realizacji całej inwestycji niezbędne było wybudowanie wielu mostów i wiaduktów, które przygotowywali specjalnie zatrudnieni kamieniarze z Italii. Pierwszy odcinek kolei, który łączył Nowe Łupki i Cisną oddano do użytku dokładnie 22 stycznia 1898 roku. Budowa kolei wpłynęła pozytywnie na rozwój gospodarczy Bieszczad, gdyż w sąsiedztwie kolejnych odcinków kolejowych otwierano tartaki. Na początku XX wieku pociągi zaczęły kursować do Kalnicy i Beskidu.

Okres obu wojen światowych negatywnie wpłynął na stan techniczny bieszczadzkiej kolejki. Podczas I wojny światowej większość mostów i rozjazdów została wysadzona, a sama kolejka mocno uszkodzona. Odbudowa ruszyła w 1916 roku, dwa lata później właścicielem kolejki została PKP, która zadecydowała o zmianie rozstaw toru na 750 mm. Kolejne poważne uszkodzenie kolejki nastąpiło w czasie II wojny światowej. Jej odbudową w latach pięćdziesiątych zajął się nowy właściciel – Lasy Państwowe. Trasa szybko została przedłużona, a zniszczoną linię zastąpiono nową.

Ruch pasażerki powrócił w 1963 roku i nieprzerwanie działał do 30 listopada 1994 roku. Ze względu na kłopoty finansowe ruch pociągów wstrzymano na niemal trzy lata. Dopiero w 1997 roku, kolejka trafiła pod opiekę Fundacjo Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i zaczęły kursować pociągi z Majdanu do Przysłupia. W kolejnych latach udostępniano kolejne trasy. Zainteresowanie turystyczne Bieszczadzką Koleją Leśnią stale rośnie. Dane statystyczne wskazują, że w 2014 roku skorzystało z niej aż 102 tys. pasażerów. W sezonie turystycznym w ciągu dnia podróżuje nią około 1500 osób, gdyż stanowi ona niezwykłą atrakcję turystyczną tego regionu.

Niestety nie ma żadnych komentarzy

Zawsze możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.